GGD Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. In opdracht van deze gemeenten bewaakt en bevordert de GGD de gezondheid van al hun inwoners. Daarbij gaat speciaal aandacht uit naar mensen in een kwetsbare positie, zoals jongeren, ouderen en mensen die op meerdere gebieden problemen hebben. GGD Zuid Limburg wil eraan bijdragen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, dat de Zuid-Limburgse jeugd gezond opgroeit en dat de mensen zich veilig en prettig voelen in de wijk waarin ze wonen.

Gezondheid kan op veel manieren worden bevorderd. De GGD vaccineert kinderen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma en houdt hun ontwikkeling in de gaten, neemt maatregelen als er een uitbraak is van een infectieziekte en controleert de hygiëne en veiligheid van onder andere kinderdagverblijven en studio's voor tattoo, piercings en permanent make-up . Ze zijn er in dringende situaties (bijvoorbeeld als er met spoed een ambulance nodig is) én voor de langere termijn. Om gezondheidsproblemen te voorkomen testen ze jongeren gratis op seksueel overdraagbare aandoeningen, adviseren ze scholen en organiseren ze samen met de Zuid-Limburgers activiteiten in de wijk om overgewicht of eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De GHOR zorgt ervoor dat de zorgverleners in de regio goed voorbereid zijn op en soepel samenwerken tijdens crises en rampen. Het zijn maar een paar voorbeelden van vele activiteiten.

Verzamelen van kennis over gezondheid in Zuid-Limburg
Behalve met de praktijk van de publieke gezondheid houdt de GGD Zuid Limburg zich bezig met het verzamelen van kennis over gezondheid en het doen van onderzoek. De gegevens over de gezondheid van de Zuid-Limburgers worden beschikbaar gesteld aan de gemeenten; GGD Zuid Limburg adviseert gemeenten bij het maken van beleid. Over actuele gezondheidskwesties en hoe daarmee om te gaan kunnen burgers en professionals informatie vinden op de website. De GGD vindt het belangrijk om de vele partijen die op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn werkzaam zijn, bij elkaar te brengen en te ondersteunen in hun bijdrage aan een zo gezond mogelijk Zuid-Limburg.

  • de bezoekadressen staan op de website van de GGD Zuid-Limburg

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
alle leeftijden
Postadres Postbus 33
6400AA Heerlen
Telefoon
GGD Zuid Limburg 088 8805000
Website www.ggdzl.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door