Hersenletselcentrum Noord-Nederland

Hersenletselcentrum Noord-Nederland is een samenwerkingsnetwerk. Ze streven ernaar dat niet-aangeboren hersenletsel (NAH) getroffenen en hun naasten de eigen regie van het leven weer oppakken en dat ze hun talenten benutten. Het Hersenletselcentrum Noord- Nederland zet hierbij zowel informele - als formele hulpbronnen op maat en op (aaneen)sluitende wijze in. Het Hersenletselcentrum Noord-Nederland richt zich op een aantal speerpunten, uitgaande van verbindingen en mogelijkheden. De speerpunten zijn:

  • ontwikkelen van kennis en expertise (samenwerking netwerk)
  • implementatie zorgstandaard traumatisch hersenletsel
  • inzet ervaringsdeskundigen in alle fasen
  • PR & voorlichting NAH
  • focus op de chronische fase

Het netwerk wordt gevormd door convenantpartners en er is een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen.

Het Hersenletselcentrum heeft een informatie- en adviescentrum waar zowel getroffenen en hun naasten als professionals naartoe kunnen bellen of mailen. De Hersenletselconsulenten beantwoorden dan de vragen. Complexe of organisatie overstijgende vragen legt de consulente voor aan het hersenletselteam. Dit is een team van professionals: revalidatieartsen, gedragswetenschappers, psychologen en orthopedagogen, neurologen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en consulenten. Dit team komt één keer per zes weken bij elkaar.

De hersenletselconsulenten zijn Marja Wilting en Sabine van Erp

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
niet aangeboren hersenletsel
Leeftijd
alle leeftijden
Bezoekadres Leonard Springerlaan 13
9727KB Groningen
Telefoon 06 10308827
Website www.hersenletselnoordnederland.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door