Het Riekeshuis

Gezinshuis het Riekeshuis is een gezinshuis met zes plaatsen voor kinderen die langdurige zorg nodig hebben. Het Riekeshuis is kleinschalig zorgaanbieder en werkt nauw samen met Ambiq en het Expertisecentrum van Ambiq. Samen met de gedragswetenschappers van Ambiq worden de behandelplannen vormgegeven.

Het gezinshuis heeft nu vijf in huis geplaatste kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar met een (licht) verstandelijke beperking. Het Riekeshuis is gespecialiseerd in hechtingsproblematiek in combinatie met trauma en werkt systeemgericht. Plaatsing van een kind kan alleen via de Jeugdbescherming.

Het Riekeshuis is aangesloten bij Gezinshuis.com, lid van de Alliantie Kind in Gezin en van de Twentse Gezinshuizen.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
verstandelijke beperking
Leeftijd
4 tot 24 jaar
Bezoekadres Hooijerinksplein 8
7491DP Delden
Telefoon
Wapke von Piekartz 074 2566989 (Gezinshuisouder/eigenaar)
Wapke von Piekartz 06 15060004
Website www.hetriekeshuis.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door