HiCare Company Health Services BV

HiCare is een organisatie gespecialiseerd op het gebied van verzuim- en stressmanagement, in- en externe re-integratie en loopbaanbegeleiding. Het werkgebied is verspreid over heel Nederland.

HiCare biedt onder andere de volgende diensten:

  • Verzuimbegeleiding
  • Re-integratie 1e en 2e spoor
  • Loopbaancoaching
  • UWV Werkfit trajecten: Re-integratietrajecten in het kader van vrijwilligerswerk (max. 18 mnd - 40 uur)
  • UWV Naar Werk trajecten: Re-integratietrajecten vanuit Werkfit naar betaald werk (max. 9 mnd - 25 uur)
  • UWV Jobcoaching

Met UWV Rotterdam, Drechtsteden, Den Haag - Leiden, West-Brabant - Zeeland, Utrecht is afgesproken dat HiCare Werkfit en Naar Werk trajecten kan inzetten bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen te ondersteunen bij het oppakken van vrijwilligers- of betaald werk. Het betreft hier mensen met een wajong-, Ziektewet (ZW)- of een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-uitkering. HiCare coacht de deelnemers altijd individueel en vanuit maatwerk op de problematiek die er speelt. HiCare is gespecialiseerd in psychische en psychiatrische problematiek (autisme, ADD/ADHD, depressie, burnout, e.a.). Deze trajecten worden ingezet door UWV en gemeenten, mede in het kader van de Participatiewet. Kijk voor verdere voorwaarden voor het inzetten van dit traject op hun website.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
autistische stoornis | niet aangeboren hersenletsel | psychische problemen
Leeftijd
18 tot 75 jaar
Bezoekadres Kruisplein 770
3012CC Rotterdam
Postadres Postbus 155
3000AD Rotterdam
Telefoon 010 4804058
Website www.hicarecompany.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door