Horizon - Midgaard

Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. Dit kunnen problemen ten gevolge van een complexe opvoedings- en leefsituatie zijn of ontwikkelingsproblemen van de jeugdige zelf. De problemen doen zich zowel in het onderwijs voor als thuis bij de opvoeding. Kenmerkend hierbij is dat er voor veel ouders geen evenwicht meer is tussen draagkracht en draaglast.

Locatie Midgaard

Midgaard in Den Haag is een JeugdzorgPlus instelling waar jongeren van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen begeleiding krijgen. We kijken niet alleen naar het kind, maar naar de gehele leefomgeving. Waarbij het betrekken van ouders bij de behandeling een voorwaarde is.

Door ouders te betrekken bij de behandeling, groeit het gezin naar elkaar toe, in plaats van mogelijk uit elkaar. Samen met hun ouders krijgen de jongere specialistische zorg in positieve gedragsverandering, waarbij de jongere in een gesloten omgeving verblijft. De gestructureerde en veilige omgeving is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit alles met als doel om jongeren de ruimte te geven voor reflectie en zelfontplooiing.

Voor wie

Binnen Midgaard wordt specialistische zorg verleend aan jeugdigen van 12 - 18 jaar die te kampen hebben met ernstige problematiek, al dan niet gecombineerd met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
12 tot 18 jaar
Bezoekadres Monsterseweg 216
2553RM 'S-Gravenhage
Telefoon 088 9962000
Website www.horizon.eu/horizon-locaties/midgaard/
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door