Hospice De Winde (Zorggroep Solis) (De Winde)

Wat is een hospice?

Hospice De Winde is een alternatief voor een verblijf in het ziekenhuis of thuis als u ongeneeslijk ziek bent en niet lang meer te leven heeft. Deze organisatie biedt 24 uur per dag (medische) zorg, verpleging, rust, aandacht en warmte, zowel voor u als voor uw naasten. U bent in veilige handen en uw familie en vrienden krijgen alle tijd en ruimte om echt samen met u te zijn.


Waarom naar Hospice De Winde?

In uw thuissituatie wordt veel gevraagd van de mensen om u heen, zij zorgen én verzorgen. Zij kunnen geen of moeilijk, ook al is het maar eventjes, afstand nemen. In De Winde wordt het voor de nabestaanden weer mogelijk om partner of kind te zijn. Daarnaast bent u in professionele handen. Als er iets gebeurt is er direct medische zorg.

Voor wie

De gasten zijn minimaal 18 jaar en hebben door ziekte een beperkte levensverwachting. U kunt bij De Winde terecht wanneer:

  • u ongeneeslijk ziek bent en verdere diagnostiek ongewenst of niet noodzakelijk is
  • uw levensverwachting minder dan drie maanden is
  • u behoefte heeft aan intensieve complexe zorg bij meervoudige hulpvragen en er geen mogelijkheden zijn via thuiszorg
  • u een indicatie heeft van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Gasten van alle levensbeschouwelijke gezindten zijn welkom

De zorg

Binnen Hospice De Winde werkt een klein, professioneel team dat high care zorg verleent. Naast de hospice-arts en het team van verpleegkundigen en vrijwilligers kunt u een beroep doen op diverse therapeuten en geestelijke verzorging. Op verzoek worden ook aanvullende diensten verleend zoals massage, kapper en pedicure.

Pijnbestrijding en zorg hebben prioriteit. Er is ook aandacht voor emotionele, sociale en spirituele aspecten. Juist in de laatste fase van uw leven moet de kwaliteit ervan zo goed mogelijk zijn. De organisatie geeft u de vrijheid, rust en ruimte waar u behoefte aan heeft.

Euthanasie

Indien lijden ondraaglijk wordt er en geen zicht is op verlichting van de lijdensdruk, dan is euthanasie tijdens opname in het hospice bespreekbaar. Er kan een verzoek tot euthanasie gedaan worden. Vervolgens zal de procedure die hiervoor staat zorgvuldig uitgevoerd worden. Hiervoor is een aparte notitie op aanvraag verkrijgbaar.

Uw familie en naasten

Naast de zorg voor u als gast is er aandacht en begeleiding voor uw familie en naasten. Zij kennen u als geen ander en zijn voor medewerkers belangrijk in het bieden van ondersteuning. DE medewerkers hechten veel waarde aan deze relatie en bieden ondersteuning en begeleiding aan. Wanneer zij de zorg op bepaalde momenten zelf wil bieden dan is dat mogelijk. De verpleging kan hier desgewenst ondersteuning in bieden.

Er is een speciale logeerkamer ingericht voor een eventuele overnachting. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit is ook mogelijk op uw eigen kamer.

Opname en vergoeding

Een verblijf in het hospice wordt meestal aangevraagd door uw eigen huisarts of uw specialist in het ziekenhuis. Maar u kunt ook zelf een verzoek doen. In alle gevallen is wel een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

De kosten worden betaald uit de AWBZ, via het CAK wordt een inkomensafhankelijke bijdrage berekend. Zorggroep Solis rekent geen extra kosten of eigen bijdrage verbonden aan het verblijf in het hospice door.

Zorggroep Solis
Hospice De Winde maakt deel uit van Zorggroep Solis.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
chronisch ziek
Leeftijd
4 tot 12 jaar, 18 jaar en ouder
Bezoekadres Hermelijn 2
7423EJ Deventer
Postadres Postbus 5014
7400GC Deventer
Telefoon 0570 659413
Website www.zorggroepsolis.nl
E-mail
Contactpersoon
Mevr. M. Spierings (Manager Hospice & Palliat)
0570 659412,
Hospice De Winde
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door