Hospice Hoogeveen - Het Willem de Boer Huis

Het Willem de Boer Huis biedt begeleiding, verzorging en gastvrijheid aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich voorbereiden op hun sterven, ongeachte gezindte, levensovertuiging of afkomst. De zorg wordt afgestemd op de behoeften, wensen en verwachtingen van de gasten en hun naasten en is gericht op het zoveel mogelijk in stand houden van de kwaliteit van leven.

Omdat genezing niet meer aan de orde is, ligt het voor de hand dat de behandeling die de gasten in het Willem de Boer Huis krijgen zich vooral richt op pijn- en symptoomverlichting.

Aanmelding voor een opname gebeurt meestal door middel van verwijzing. U en/of uw naasten kunnen dit ook zelf doen door rechtstreeks contact op te nemen met het hospice voor informatie of aanmelding. Naar aanleiding daarvan kan dan een gesprek plaatsvinden bij u thuis of in het hospice. Hiervoor kunt u contact opnemen met de dienstdoende coördinator.

Verpleegkundige zorg
Voor verpleegkundige zorg in het Willem de Boer Huis is een indicatie van het Centrum Indicatie Zorg nodig. De coördinator kan bij de aanvraag hiervoor zonodig behulpzaam zijn.

Het Willem de Boer Huis biedt ook de mogelijkheid tot een tijdelijke opname om de mantelzorgers thuis voor een korte periode te ontlasten.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
18 jaar en ouder
Bezoekadres Duymaer van Twistweg 2
7909CB Hoogeveen
Telefoon 0528 331652
Fax 0528 261950
Website www.hospicehoogeveen.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door