Hulp.nl

Hulp.nl is het online platform voor hulp en werk. Zij zijn een online marktplaats voor het vinden van huishoudelijke hulp en oppas. Enerzijds willen zij mensen helpen als zij op zoek zijn naar huishoudelijke hulp, thuiszorg, oppas, bijles en meer. En anderzijds willen zij een schakel zijn tussen mensen die hulp aanbieden en hun klanten, zodat zij sneller werk kunnen vinden.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
alle leeftijden
Postadres Willem Buytewechstraat 45
3024BK Rotterdam
Website www.hulp.nl
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door